تورو خدا گوشی روقطع نکن.کارت دارم خدا

تورو خدا گوشی روقطع نکن.کارت دارم خدا.. الو.....الو....... خدا میشنوی......داری صدامو.....این صدای یه بنده گناهکارته الو......الو.....بزار بیام ایورتر....آهان.....اومدم سمت رمضون...... ببخشید خدا آنتن میده؟.....آخ ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 82 بازدید

تورو خدا گوشی روقطع نکن.کارت دارم خدا

تورو خدا گوشی روقطع نکن.کارت دارم خدا.. الو.....الو....... خدا میشنوی......داری صدامو.....این صدای یه بنده گناهکارته الو......الو.....بزار بیام ایورتر....آهان.....اومدم سمت رمضون...... ببخشید خدا آنتن میده؟.....آخ ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 246 بازدید
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مرداد 90
6 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
4 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
4 پست
دی 89
3 پست
آذر 89
5 پست
آبان 89
6 پست
مهر 89
4 پست